A continuación ciudad desde

Инспекција

Прибављање документације

Припрема постојећих цртежа

Припрема нових цртежа

Добијање изјаве од других власти

  Припрема захтева за издавање

Попуњавање пријаве

Гаранција квалитета

Смернице

Комплетан пакет (грађевинско кућиште)

1/35