A continuación ciudad desde

Arkitektur

Инспекција

Прибављање документације

Припрема постојећих цртежа

Припрема нових цртежа

Добијање изјаве од других власти

  Припрема захтева за издавање

Попуњавање пријаве

Гаранција квалитета

Смернице

Комплетан пакет (грађевинско кућиште)

1/16