• Befaring

  • Innhenting av dokumentasjon

  • Utarbeidelse av eksisterende tegninger

  • Utarbeidelse av nye tegninger

  • Innhenting av uttalelse fra andre myndigheter

  • Utarbeidelse av dispensasjonsøknad

  • Utfylling av søknad

  • Kvalitetssikring

  • Veiledning

  • Full pakke (byggesak)

 

Vi hjelper deg dersom du er en privat person som ønsker å bygge et mindre tiltak som for eksempel tilbygg opp mot 50 m2, frittliggende bygning på 70 m2 som ikke skal brukes til beboelse eller ønsker å bruksendre areal fra tilleggsdel til hoveddel.

 


Vi hjelper også ansvarlige foretak som trenger bistand til utarbeidelse av tegninger og utfylling av byggesøknader.

Vår oppgave er å hjelpe kunden å utarbeide en komplett byggesøknad og tilby en hjelp som er tilpasset kundens behov. I samråd med kunden finner vi den beste og den billigste løsningen.

Innhenting av dokumentasjon
Denne tjenesten tilbys kun i Viken og Oslo. Vi går fysisk til kommunen og henter ut nødvendig dokumentasjon. Denne tjenesten er et tilbud til de som ikke ønsker eller har anledning til å gjøre dette på egen hånd.

Utarbeidelse av eksisterende tegninger
Dersom dere/kommunen ikke har de siste godkjente tegninger, tegner vi opp bygningen på bakgrunn av målene vi får fra kunden. Vi tegner både plan- og fasadetegninger, alt etter kundens behov.

Utarbeidelse av nye tegninger
Vi lager nye tegninger som viser situasjonen etter at tiltaket er utført på bakgrunn av målene vi får fra kunden. For en bolig, lager vi en planløsning. Vi tegner snitt slik at romhøyde er vist, og det tegnes fasader for å vise hvordan huset blir seende ut utvendig. Situasjonskartet viser plasseringen i terrenget og avstander til naboer.

Innhenting av uttalelse fra andre myndigheter
Denne tjenesten tilbys kun i Viken og Oslo . Vi går enten fysisk til myndigheter eller sender anmodning om en uttalelse. Denne tjenesten er et tilbud til de som ikke ønsker eller har anledning til å gjøre dette på egen hånd.

Utarbeidelse av dispensasjonsøknad
Dersom tiltaket utløser ett eller flere dispensajonsforhold,  utarbeider vi søknad om dispensajon for dere.

Utfylling av søknad
Vi hjelper til med utfylling av samtlige søknadskjemaer.

Kvalitetssikring
Dersom dere har utarbeidet søknaden, men bare ønsker  en kvalitetssikring, tilbyr vi også denne tjenesten. Dere kan sende oss dokumentasjon på e-post. Dersom vi har kapasitet og påtar oss oppgaven, gjennomgår vi søknaden deres og gir dere en tilbakemelding innen 24 timer.

Veiledning
Du har tenkt å bygge ut, men har spørsmål. Vi hjelper deg så godt vi kan. Vi tar imot henvendelser både på telefon og på e-post. Mailene blir besvart i løpet av arbeidsdagen de er mottatt.

Full pakke (Byggesak)
Vi påtar oss jobben og gjør byggesaken fra A til Å. Vi innhenter all dokumentasjon og utarbeider alle nødvendige tegninger. Dere bare signerer søknaden før den sendes til kommunen.

 

Vi hjelper ansvarlig søker med all nødvendig dokumentasjon innen for vårt fagfelt. Vi har -normalt kort -responstid 1-4 dager

•Søknad om deling / seksjonering

•Ønsker du bistand i forbindelse med søknader, hjelper vi gjerne med dette.

•Vi er da behjelpelige med søknadsskjema- evt  dispensasjonssøknad – nabovarsel – kart – -erklæring -mm.

•Ved Seksjonering / Reseksjonering utarbeider vi alle dokumenter, tegninger, kart og -vedtekter.

Vår time pris er 790,-+mva. ta kontakt post@norgesoa.no og du vil i løpet 24h få et gratis -pris og tidsestimat.

Samt vil du få opplyst hvilke av oppgavene eventuelt kan gjøres på egen hånd og dermed -spare utgiftene.